83 537 543 лева е прогнозният бюджет на Община Русе за 2014-а. За сравнение миналата година той е бил 79 милиона. Сумите са без включен преходен остатък, тъй като от тази година редът за планиране на приходите и разходите е нов. Финансистът на Общината Емилия Пенева прогнозира, че остатъкът, който ще се добави към бюджет 2014, ще е поне 6 милиона и така цифрата ще нарасне докъм 90 милиона.     
Почти 47 милиона от общия бюджет идва от държавата. 
Приоритетите за следващите 12 месеца са свързани най-вече с подобряване на бизнес средата, усвояване на европейските средства и развитие на културния туризъм. Затова и парите в помощ на кандидатурата на Русе за европейска културна столица през 2019 година са с 23% повече. С 28% повече средства ще бъдат предвидени за социално подпомагане. С тях ще се продължи функционирането на обществената трапезария, ще се разкрие ново звено за домашни услуги на хора в неравностойно положение и ще се осигурят заявените средства за пенсионерските клубове и организации на инвалиди. Като акцент са отбелязани и сферите на образованието и здравеопазването, както и превенцията от бедствия и аварии. За целта са осигурени 220 000 лева за декоративен защитен екран, който ще се разположи на ул.“Александровска“ и „Черно море“ до бившата полиция и за почистване на коритата на реки и дерета. 19% пък е ръстът на парите за комунални дейности. Резервът за непредвидени разходи е 400 000 лева.
Сред стратегическите инвестиции на Общината са посочени закупуването на медицинско оборудване за 800 000 лева, ремонт на 20 детски площадки за 525 000 лева, приключване на ремонта на къщата-музей „Баба Тонка“ за 272 000 и ремонт на сектори на градския стадион и седалките на стойност 250 000 лева. Предвидени са 287 500 лева за ремонт на общинските пътища, благоустрояване на блоковете ЦЮР за 340 000 лева, както и пари за изграждане на осветление в кварталите „Възраждане“ и „Дружба 3“. В бюджета са заделени 120 000 лева за монтиране на ограда на гробищата в Чародейка и Басарбово.
21 100 000 лева са предвидени  за благоустрояване. Над 1 100 000 са отделени за осветление, 200 000 - за пръскане против комари и кърлежи, а над 1.5 милиона за озеленяване. Разходите за чистота са изчислени за близо 7.6 милиона. Планирано е в Общината да постъпят 10.1 милиона лева от такса смет. 236 550 лева пък са планирани за заплати и издръжка на бъдещия омбудсман на Русе.
Основно перо както всяка година е образованието. Предвидените средства за издръжка на училища и детски заведения за догодина са 30 361 000 лева. В това направление се заделят 139 000 лева за издръжка и оборудване на нови групи в детските градини, въвеждане на СИП по религия и русезнание, както и 20 000 лева за стимулиране на даровити деца.
Общината ще продължи изпълнението на 14 проекта на обща стойност 63 763 578 през предстоящата 2014 година. Най-мащабните от тях са проектът за интегриран градски транспорт за почти 30 милиона, подобряване на достъпността на региона Русе-Гюргево за 12 727 000 лева и благоустрояването на центъра от пл.“Свобода“ към пл.“Батенберг“ за 5 милиона и половина. 
Като предстоящи, които все още са под въпрос, тъй като няма сключени договори по тях, са изброени осем проекта за общо 73 145 550 лева. Сред тях са наболелият проблем около липсата на канализация в Средна кула и Долапите, който може да се реши с 42 милиона, и закриването и рекултивацията на общинското сметище за 28 милиона.
Проектобюджетът е достъпен на сайта на Общината и може да бъде разгледан от гражданите. Тези, които имат мнения и препоръки по него, могат да ги предоставят писмено в общинското деловодство или по електронна поща до 27 ноември. На 29 ноември от 17.30 часа в Пленарна зала пък ще се проведе публично обсъждане на бюджетната рамка за следващата година.