Русе е първият български град с утвърден план за велосипедна мрежа, част от Общия градоустройствен план. Заедно с това съветниците вчера дадоха карт бланш и за изграждането на първите 14 км велоалеи по проекта за интегриран градски транспорт. Те ще бъдат по 15 улици и са проектирани така, че да има непрекъснатост при придвижването от една точка до друга.
Зам.-кметът по комунални дейности Свилен Иванов съобщи, че заради напредъка по проекта нашият град е единственият, който има шанс да получи допълнително финансиране от 2,5 млн. лева, с които да изгради още велотрасета, с което една голяма част от мрежата да стане факт. За целта обаче е необходимо Управляващият орган да получи и официалното одобрение на Европейската комисия.
В подкрепа на плана за велосипедна мрежа се изказаха неправителствените организации „Вело Русе“, „Зелени“  и „Русенци за природата“.
Макар че всички съветници имаха нагласата да подкрепят плана, някои направиха и забележки. Д-р Кожухаров изрази опасения, че младите колоездачи не познават добре правилника и призова велоорганизациите да се заемат с обучението им. Проф.Росен Иванов пък настоя при всеки етап за изграждане на мрежата да се правят обществени обсъждания, за да не се стигне до конфликт с пешеходците и автомобилистите. Редица забележки направи и арх. Венцислав Илиев, част от които продиктувани от същите съображения като на проф. Иванов. Той настоя да отпадне алеята по ул. „Иван Вазов“ от пл. „Д-р Мустаков“ до Историческия музей и в пешеходната зона от „Борисова“ до „Д-р Мустаков“, но това не бе прието.
Ето и конкретните улици, по които ще има велотрасета: бул.“Цар Освободител“, „Цар Фердинанд“, „Липник“, „Христо Ботев“, „Чипровци“, ул.“Българка“, „Шипка“, „Изгрев“, „Филип Станиславов“, бул. „Васил Левски“, бул. „Съединение“, Парка на младежта по ал. „Младост“ с пътна връзка към бул. „Тутракан“ и по самия „Тутракан“ до Захарна фабрика.