Крещящата нужда от мерки за обезопасяване на участъка Русе-Велико Търново поведе след себе си разнородни предложения. Тежкият трафик дори ще срещне в понеделник областните управители на Русе и Велико Търново, които на съвместно заседание с областните комисии по безопасност на движението ще обсъдят вариантите за намаляване на броя на жертвите на злощастния участък.
Трилентово трасе, което да свързва Русе с Бяла, е едно от най-лесно изпълнимите предложения на първо време. Разширяването на съществуващия път откъм банкетите е идея на кмета на Бяла Кольо Келерджиев. Според него това може да стане сравнително бързо, тъй като не се изисква отчуждаване на земи. Кметът смята, че трябва да се изгради и ново кръгово движение в района на бензиностанцията на Гара Бяла. Освен това за него е много добър съществуващият проект, който предвижда до злощастното кръгово на Бяла пътят да се разшири на четири ленти, както и участъкът до разклона за София.
Келерджиев не отхвърля проекта за високоскоростен четирилентов път, но смята, че това е идея, която тепърва трябва да се обмисля и да се търсят средства за реализирането й. Според него съществуващият път не позволява да се пригоди към такова трасе, тъй като има много баири и остри завои. „Високоскоростен път трябва да се изгради върху коренно ново трасе, което предполага отчуждаване на земи и дълги процедури“, обясни Келерджиев. Той е скептичен по отношение на проекта, тъй като трети път, който да свързва Русе с Бяла, би дошъл в повече.
„Фокусът първо трябва да се постави върху пътя Русе-Бяла, защото след Бяла трафикът се разделя на две - към Велико Търново и София, и не е толкова тежък“, коментира Келерджиев. За това свидетелстват и данните на полицията, които показват, че на денонощие през участъка преминават 9000 автомобила, като 3000 от тях са тирове. За сравнение движението по магистрала „Хемус“ е три пъти по-спокойно.