Заради измененията на климата, министърът на екологията и водите Искра Михайлова поиска в стратегията за ВиК сектора да се заложи развитието на алтернативни източници за водоснабдяване и повторно използване на пречистената вода. Това стана при обсъждането на документа по време на съвместното заседание на парламентарните комисии по регионална политика и за околна среда в четвъртък.

В представения проект на стратегията не са предвидени такива мерки. В същото време днешните реалности, продиктувани от намаляването на питейна вода, налагат нейното пестене и повторната употреба, смята екоминистерството.

Една от алтернативните възможностите е отпадните води да се събират в изкуствени водоизточници и след преработка да се използват за напояване. Дъждовната вода също може да се събира в изкуствено направени водоеми. Друга възможност например е водата от ваната у дома да не отива в канала, а да се събира и да се използва повторно. Това вече се прави в Германия, подкрепи искането на Михайлова Любен Татарски от ГЕРБ.

Дълго чаканата стратегията за развитието и управление на ВиК сектора за периода 2014 - 2023 г. най-после е готова и ще бъде внесена за обсъждане в Министерския съвет през декември, обеща министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Преди това обаче тя ще претърпи корекции, за да се отбележат и препоръките на Министерството на околната среда и водите, стана ясно от дискусията.

Стратегията и генералните планове за ВиК отрасъла са основата за планиране на инвестициите в сектора. Анализът показва, че за това ще са необходими около 12.2 млрд. лв. в следващите десет години, каза зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев.

Според Искра Михайлова сумата е завишена, защото не е отчетено намаляването на населението и промишленото производство и поиска да бъде преразгледана. Според стратегията годишното потребление на вода у нас е 3.5 млрд. куб. м годишно, но водният експерт Ганчо Хитров смята, че то не е повече от 1.9 млрд. куб.м, но загубите при преноса са огромни.

За осигуряването на средствата за изпълнението на ВиК-сектора ще се разчита на няколко източника на финансиране. Основната част се очаква да дойде през цената на водата. За десет години прогнозите сочат, че тя ще поскъпне с 30 до 40%, каза Симидчиев.

Министерството на регионалното развитие е категорично, че трябва да има система за социално подпомагане на хората, които ще бъдат най-силно затруднени да плащат за водната услугата. Единият от вариантите е ваучери за вода по подобие на енергийните, но срещу това бил социалният министър Хасан Адемов. Регионалното министерство обаче е уверено, че ще може да го убеди социалния в необходимостта от подобен подход.

Около 30% от инвестициите във водния сектор ще дойдат от еврофондовете, а останалата част ще се осигури от бюджета, заеми и от повишаването на ефективността на дружествата, каза Симидчиев.

Според председателя на парламентарната комисия по регионална политика Димчо Михалевски реалистично е еврофондовете да осигурят не повече от една четвърт от нужните инвестиции. Останалата четвърт ще дойдат от бюджета и заеми, а основната част – половината от средствата - от повишаването на цената на водната услуга, смята Михалевски.

Другият пропуск на стратегията за ВиК-отрасъла, която трябва да се коригира, е отсъствието на бизнеса. Министър Михайлова заяви, че иска да види как поскъпването на услугата ще се отрази на бизнеса и какво е мястото на компаниите в изпълнението на водната стратегия.