Санкциите при шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества се завишават. Управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила ще се наказва с от 1 до 3 години затвор и с глоба от 200 лева вместо досегашните до една година.

При влязла в сила присъда за шофиране с над 1.2 промила и нов случай на шофиране с над 0.5 промила, провинилото се лице вече ще се наказва с от една до пет години затвор и глоба от 500 до 1500 лева вместо досегашните две години и глоба от 100 до 300 лева, приеха още депутатите.

Тези промени в Наказателния кодекс бяха приети на първо четене в парламента днес със 101 гласа "за", 3 "против" и 46 "въздържал се". Измененията бяха внесени от ГЕРБ и ги подкрепиха депутатите на Бойко Борисов и ДПС.

При шофиране след употреба на наркотични вещества или техни аналози наказанието вече ще бъде от една до три години и глоба от 500 до 1500 лева вместо досегашните две години лишаване от свобода.

При повторен случай на шофиране след употреба на наркотици провинилите се вече ще се наказват със затвор от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лева.

При шофиране в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, вече ще има наказание до три години и глоба от 200 до 1000 лева вместо досегашните две години лишаване от свобода.

Наказанията при причиняване на смърт или телесна повреда след употреба на алкохол, наркотици и управление без книжка също стават по високи. Вместо досегашните една до пет при тежка или средна телесна повреда наказанието вече ще бъде от една до шест години, а при особено тежки случаи вместо от две до осем години наказанието ще бъде две до десет години.

При причинена смърт вместо досегашните три до десет наказанието вече ще бъде три до 15 години, а при особено тежки случаи вместо пет до петнадесет наказанието ще бъде пет до двадесет години.

Ако нарушителят е избягал от местопроизшествието, наказанието при тежка или средна телесна повреда ще бъде лишаване от свобода от една до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две до осем години. При смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.