Над 50 процента или над 4000 тона отработени масла, вместо да бъдат предавани на лицензираните фирми, се използват за нерегламентирано изгаряне. Турбинни хидравлични и трансформаторни масла въобще не стигат до фирмите, които ги събират и предават за рециклиране, а се ползват за изгаряне и гориво. При 600-650 лева за тон отработено масло, на черния пазар цената стигала до 1800 лева за тон.
Това споделиха участниците в среща, инициирана от Националната компания за събиране и оползотворяване на отработени масла /НКСООМ/. В нея участваха зам.-кметът по комунални дейности Свилен Иванов, депутатът Добрин Данев в качеството си на зам.-председател на парламентарната комисия по околна среда и представители на РИОСВ, „Приста ойл“ и „Лубрика“.
Нерегламентираното използване на отработени масла е абсолютно забранено, защото при изгарянето им във въздуха се отделят тежки метали, а после те се отлагат в почвите и водата, коментира за „Утро“ управителят на НКСООМ Данко Павлов. Въпреки риска за околната среда обаче тази практика е масова, тъй като води до икономическа изгода. Отработените светли масла се смесват с дизелово гориво и се ползват от тежкотоварните камиони, тъй като силно снижават разходите. Зимата пък трудно се намират отработените моторни масла, тъй като се ползват за отопление. Автосервизите оправдават тази ситуация с по-малкото коли в движение през този сезон, обясни Данко Павлов.
Затова участниците в срещата настояват за по-широк и строг контрол върху автосервизите, които заобикалят закона. Това се правело най-често от тези в сивия сектор. Такава била констатацията и на УС на лицензираните автосервизи в Русе. От 20 дни пък екоинспекцията прави тематичен контрол за правилното събиране на отработени масла. По закон фирмите, които имат лиценз за тази дейност, трябва да събират годишно поне 40 на сто от маслата. Нерегламентираното събиране обаче не само е в ущърб на тези компании, но и нанася вреди на екологията. Зам.-кметът Свилен Иванов е категоричен, че това е сериозен проблем на Русе, особено когато отработените масла се горят в домашни условия.
Държавните институции, Общината и фирмите се договориха да обединят усилията си, за да противодействат на вредната практика. Те смятат, че действащият закон е добър, но за да се изпълнява, е необходимо контролът да бъде завишен. А това би могло да се случи, като се подават сигнали за местата, където се ползва отработено гориво. Тогава ще могат да се осветлят и онези сервизи, които работят на черно и поради това минават между капките, смята управителят на Националната компания за събиране и оползотворяване на отработени масла.