Отпада и последната пречка пред изграждането на новия завод за преработка на вече употребявани масла на „Астра Биоплант“ в зона „Тегра“, научи „Утро“. Върховният административен съд е отхвърлил жалбата на „Екосдружение Дунавски регион“, което оспорваше решението на русенската екоинспекция да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Намерението на „Астра Биоплант“ да изгради нов завод за преработка на използвани масла от кухни с капацитет от 165 000 тона годишно бе обявено още през лятото на 2020 г. С него производствената група на „Булмаркет“ си поставяше за цел да увеличи производството на биогорива от „второ поколение“, като захрани 65% от производството си на биодизел с остатъчни/отпадъчни маслени фракции - пържилни масла от кухни и използвани мазнини. Задача, напълно съзвучна с екологичните цели на ЕС, насърчаващи подобно производство. Тази инвестиция обаче бе атакувана по всякакви начини от мартенското „Екосдружение Дунавски регион“ заради неподкрепени с нищо притеснения, че около това производство би могло да има някакъв екологичен проблем. Притеснения, отхвърлени от РИОСВ Русе след предоставяне на близо 700 страници документация от дружеството с анализи като обем далеч надхвърлящи стандартните доклади по ОВОС. Сдружението не прие тази оценка, то първо атакува в съда новия Общ устройствен план на Русе, определящ зона „Тегра“ като чисто производствена, а после оспори пред министъра на околната среда и в Административния съд решението на РИОСВ-Русе. И двете жалби стигнаха до ВАС и бяха отхвърлени, но забавиха инвестицията с около две години.
Всъщност „Булмаркет“ спокойно може да се определи като една от най-екологичните компании. Основният бизнес на фирмите от групата е свързан с алтернативните горива - биодизел и метан, заместващи замърсяващите въздуха бензин и дизел. Компанията първа у нас започна процедура за покриване на ESG стандартите за екологична и социално отговорна компания като е изпълнила близо половината от 148 конкретни мерки. „Acтpa Биoплaнт“ успешно завърши пъpвия eтaп oт изгpaждaнeтo нa фoтoвoлтaични мoщнocти нa зaвoдa cи в гpaд Cливo пoлe. Покривната централа ще има 2 мвтч мощност и и ще пести близo 350 000 кг въглepoдни eмиcии. Успешното прилагане на политиките за декарбонизация вече доведе до над 650 000 тона спестени въглеродни емисии през 2021 г. и ще надхвърли 1 000 000 тона през 2022 г. Дългосрочната цел, залегнала в „Стратегията за ESG и устойчиво бъдеще 2026“ на групата, е постигането на въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035 г.