Няма никакви данни замърсяването на река Дунав да е в резултат на изтичане от производството на масла и биодизел, съобщиха официално от фирма „Булмаркет“. Изявлението е по повод проверка на екоинспекцията по сигнал на жител на Мартен за замърсяване на брега на река Дунав с отпадъчни мазнини в района на зона „Тегра“. Установено е минимално количество маслена субстанция с растителен произход, задържана от паднала дървесина във водата, като според РИОСВ вероятен източник са производствените дейности на „Олео протеин“ и „Оберьостерайхише Биодизел България“, собственост на „Булмаркет“.  
„При детайлната проверка на двете фирми не са констатирани абсолютно никакви нарушения в технологичния процес нито в предприятията, нито в техните пречиствателни съоръжения. В работен режим при тях не са отчетени каквито и да е отклонения. За цитирания период - 25-28 февруари, разливи и анормални ситуации също не е имало“, заявяват от „Булмаркет“. 
Въпреки това фирмите от групата са предприели незабавни действия за почистване на замърсените участъци. Ще бъде направена и ревизия на колекторния канал, когато дружествата бъдат спрени за профилактика през март-април.