438 млечни ферми в Русенско ще спрат работа от 1 януари, става ясно от ноемврийското преброяване на стопанствата в областта. По данни на Министерството на земеделието и храните толкова са кравефермите трета категория, които не отговарят на изискванията за сграден фонд и оборудване. Според действащата наредба в края на настоящата година те ще загубят правото си да продават мляко. Собствениците ще имат избор или да ги затворят или да продължат да отглеждат по 1-2 животни само за задоволяване на собствени нужди.
Сред 438-те ферми, чието време необратимо изтича, преобладават малки стопанства с по няколко млечни крави, но има и няколко с по 20-30 животни. Явно и за по-големите обаче да направят инвестиции от стотици хиляди левове, само за да изпълнят изискванията на Европейския съюз, е просто невъзможно. Срокът вече бе удължен веднъж с две години и въпреки опитите да се издейства нова отсрочка вече е ясно, че повече такива няма да има.
147 за млечните ферми първа категория от областта, които не само покриват критериите за сграден фонд и оборудване, но и произвеждат мляко според изискванията за качество и стерилност на ЕС. Най-големите с по около 250 крави са на ППК „Земя“ в село Екзарх Йосиф, на Иван Маджаров в Пиргово и на ППК „Надежда“ в Ряхово.
4 са фермите от втора категория, които имат необходимия сграден фонд и оборудване, но все още не изпълняват изискванията за качество на млякото. Те обаче ще имат време след 1 януари да се приведат към стандартите.