Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ прие финансовия отчет за миналата година и освободи Управителния съвет на дружеството от отговорност, но не можа да гласува решение за разпределяне на печалбата поради разпореждане на Комисията за финансов надзор. Както стана ясно, регулаторът е издал Принудителна административна мярка (ПАМ), с която забранява на дружеството да подложи точката на гласуване. Решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ направление „Надзор на инвестиционната дейност“, е от 7 юли и е взето поради факта, че УС на БРП не е направил конкретно предложение за решение, каквото се изисква по Търговския закон.
Пропускът изглежда формален, тъй като в последните години печалбата на БРП неизменно остава в дружеството като резерви. Заради него обаче параходството ще трябва да свика ново събрание на акционерите си.
2013 година „Параходство БРП“ завърши със счетоводна печалба в размер на 2.07 млн. лева.