"Създадохме първата в България виртуална банка и така се сбъдна още една мечта – моя и на хората, които повече от година работят по този проект. Надяваме се, че по този начин нашите клиенти ще работят по-бързо и по-лесно".

Това заяви председателят на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка (БАКБ) Цветелина Бориславова при представянето на първата виртуална банка в България.

Бориславова допълни, че банката заявява желанието си за развиване на зеления бизнес, а работата във виртуалната среда може да намали материалите, които се използват, както и времето и горивото, които са необходими за придвижването до офиса за банката. От БАКБ се надяват да помогнат на частните клиенти и на фирмите да работят по-бързо, лесно и удобно, както и това да може да се случва по всяко време и независимо къде се намират.

Концепцията за виртуалните банки е позната в Европа и по света, но за България това е едни нов модел на банкиране. Най-важният елемент при нея е това, че клиентът сам може да решава кога, откъде и как да управлява финансите си, както и да заявява и използва услугите на банката и да получава информация. Всеки, който желае да използва виртуалната банка, е нужно да притежава електронен подпис. Така се създава нова среда за управление на финансите, а чрез различните канали за комуникация, клиентите могат да бъдат в постоянна връзка с банката.

"Не искаме да набираме само клиенти, а да имаме наши привърженици", каза директорът на Виртуалната банка и картовите плащания на БАКБ Славка Вълкова. Според нея дистанционните канали за управление позволяват разширяване на предлаганите продукти и услуги. Преимуществото на виртуалната банка е, че човек може да стане клиент и без да посещава офисите на банката, а дебитните карти се заявяват онлайн и се получават по куриер до 5 работни дни. По същия начин стои и въпросът с отпускането на кредити, а сигурността на потребителя също е застъпена на високо ниво.

Към виртуалните банкиране са добавени и приложения за мобилен телефон, а чрез дистанционните канали всеки едни може да избере начина, по който иска да работи с виртуалната банка. С този продукт човек веднага може и да види плащанията си за минал, настоящ и бъдещ период. Друга допълнителна функционалност е целевото спестяване. То дава възможност да определяне на начина на спестяване. Има и меню, в което клиентът може да прави анализ на своите разходи.

Клиентът също така може да даде нареждане в свободен текст до банката и да го подпише с електронния си подпис. Виртуалната банка разполага и със система за управление на отношенията между клиента и банката – да прави анализ на нуждите на клиента, както и да се наблюдава историята на общуването, а всички документи се съхраняват в дигитален сейф. По този начин се акцентира върху индивидуалната работа с всеки един клиент.