Нито една фирма не е подала оферта за проектиране на велоалеите в град Русе. Това стана ясно вчера, когато предложенията трябваше да бъдат отворени.
Общата стойност на поръчката е 15 000 лева. Проектирането е част от мастерплана на Русе. С него трябва да се определят маршрутите и дължината на велоалеите. За изграждане на 14 км от тях се предвижда да се обяви обществена поръчка за строителство със средства от проекта за интегриран градски транспорт.
Според кмета Пламен Стоилов, след като никой не се е отзовал на поканата, сега най-вероятно проектирането ще се възложи чрез пряко договаряне. Добре е, че транспортният проект засега върви по график, отбеляза още той.