В днешния 56-и тираж на Български спортен тотализатор големият джакпот в играта 6/42 оцеля и за четвъртък се очаква да достигне  2 000 000 лева.
Останаха и джакпотите в играта 6/49. За следващия 57-и тираж се очаква да се натрупа сума от 215 000  лева в първо теглене и 752 000 лева за второ теглене на най-старата игра на БСТ. 

Днес печелившата комбинация за големия джакпот в 6/42 беше 6, 24, 26, 29, 35, 40.
Натрупаните постъпления за играта бяха 416 051 лева, а подадените квитанции за тиража – 195 065 броя.

Числата на късмета в първо теглене на 6/49 днес бяха 1, 8, 13, 31, 39, 43, а за второ теглене – 1, 5, 15, 32, 34, 37. Броят на квитанциите, подадени в играта за днешния тираж беше 253 526, а постъпленията достигнаха 591 192 лева.

Печелившата комбинация в първо теглене на играта 5/35 беше 13, 14, 20, 28, 29, а във второ теглене късметът отреди числата 1, 11, 22, 33, 34. В играта Тото Джокер бяха изтеглени позициите 8, 7, 4,  а печелившите цифри бяха 6, 4, 1.

Традиционно за неделя голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” беше лек автомобил  Ford Fiesta. Автомобилът беше спечелен от участник в град София.