Понижение на лихвите по жилищни кредити през юни отчитат експертите на финансовия портал “Моите пари”. Въпреки трусовете около затварянето на Корпоративна банка и атаката срещу ПИБ, банките коригират офертите си в посока подобряване за клиентите си. Което вероятно показва, че ситуацията в банковата ни система всъщност е спокойна.
Въпреки липсата на особена активност от страна на банките, индексите на “Моите пари” все пак понижават своите стойности. Тъй като през юни само една беше банката, която промени своите условия, пониженията в индексите се дължат именно на нея. Индексът в лева се понижи с 16 базисни пункта до 7.78%, а в евро с 12 базисни пункта до 7.94%. И двете понижения са в резултат на отпадането на месечната такса за управление по кредити на Уникредит Булбанк. Понижението в левовия индекс е малко по-изразително, тъй като отпадналата такса беше по-висока.
През юни банките заложиха на удължаване на промоции, сочат наблюденията на “Моите пари”. 3 банки удължиха своите промоции - Райфайзенбанк (актуалните условия на банката са валидни до 20.07.), Банка ДСК - удължена промоция до 17.07., ЦКБ - удължена промоция до 15.07.
Единствената банка, която предложи нови условия по своите продукти, беше Уникредит Булбанк. Някои от продуктите на банката претърпяха значителни трансформации. Така например стандартният кредит беше разделен на 2 нива, според които варират лихвите. Досегашните лихви се запазиха, но за суми до 150 000 лв. и процент на финансиране до 80%. За суми над 150 000 лв. и финансиране до 85% лихвите са 0.50 п.п. по-ниски.
Универсалният кредит на банката също претърпя лихвени корекции. При финансиране до 70%, лихвата в лева се понижи с 24 б.п., а в евро се увеличи с 25 б.п. При финансиране над 70%, левовите кредити поевтиняха с 59 б.п., а евровите поскъпнаха незначително с 9 б.п. Също така беше коригирана и таксата за предсрочно погасяване. Тя вече е 6%, ако погасяването е до третата година и 4%, ако е след това.
Същите условия за предсрочно погасяване се прилагат и при кредити за рефинансиране.
При всички кредити отпадна месечната такса за управление, която беше 0.06% за левови кредити и 0.043%, за еврови.