Земеделските земи стават все по-атрактивни, през последните години цената им върви само нагоре, тъй като има голямо търсене, а предлагането е намаляло.
Пазарната оценка на 11 декара общинска нива в местността Слатина, която граничи с Индустриалния парк, е 25 000 лева или 2272 лева за декар. Толкова висока цена не е обичайна за региона. Обикновено декарът върви от 1000 до 1700 лева. Експерти отбелязват обаче, че докато преди години скъпо са се продавали само тези ниви, които са подходящи за промяна на предназначението, сега ситуацията е променена.  
Въпросната оценка е направена от лицензиран оценител по повод на искане от частно лице за замяна. Владимир Томов е собственик на 7,2 дка в същата местност, но настоява да ги замени с общинския имот, тъй като югоизточно от него притежава още близо 100 декара. Лицензираният оценител, който е определил пазарната стойност на общинските 11 дка, оценява частните 7,2 дка на 12 хил. лева, което означава, че декарът струва около 1666 лв. Интересът и местоположението със сигурност са част от факторите, които определят разликите в цените на двата имота.  
За общинската нива има сключен наемен договор до 2017 година. Въпросът е разгледан в комисия по общинска собственост и тя предлага два варианта - единият е да се удовлетвори желанието на Томов, а другият е земята да се пусне на търг. Решението е в ръцете на съветниците. Комисията, която работи върху стратегия за управление и разпореждане с общинските земеделски земи, обаче поиска мораториум върху сделките с ниви, докато документът не бъде приет. Причината е, че земеделските имоти могат да бъдат златна кокошка за бюджета.