Вече три години язовир със 190 декара площ до Николово, който би могъл да стане истинско райско кътче, се превръща в блато поради неясна собственост и объркана нормативна уредба. Някогашният рибарник, който в някоя друга държава би се продал веднага за сума с доста нули, стои безстопанствен, а Институтът по земеделие и семезнание /ИЗС/ „Образцов чифлик“ и „Напоителни системи“ си го прехвърлят помежду си, тъй като и двете институции нямат пари да го поддържат.
Язовир „Образцов чифлик“ е изграден през 1992 г. върху 189,669 декара земя от държавния поземлен фонд и е зачислен в баланса на института.
За имота има съставен АПДС №1729/10.09.2002 г.
В миналото язовирът се е ползвал за рибовъдство, а от 2004 г. се отдава под наем. Поради необходимостта от доста пари за поддръжката му, последният му наемател Йордан Борисов преди три години се отказал да го стопанисва. От немайкъде институтът, който по закон трябва да се грижи за имота, сега го е назначил като пазач на минимална заплата със задължението да го поддържа - задача, която определено не е по силите на сам човек.
Също толкова непосилно е стопанисването на язовира и от ИЗС „Образцов чифлик“. Научното звено няма нито техника, нито персонал за тази цел, а като третостепенен разпоредител с бюджетни средства не разполага и със свои пари, с които да го прави. Освен това язовирът не се вписва по никакъв начин с научноизследователската му работа. Затова институтът започва да пише писма до горните инстанции. В резултат бившият аграрен министър Мирослав Найденов издава Заповед №РД 09-317/26.03.2012 г., съгласно която възлага на „Напоителни системи“ ЕАД дейностите по стопанисването, поддръжката, експлоатацията, опазването и мониторинга на язовира.
„През 2012 г. бе проведена среща с представители на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав, и подписан протокол за предаване на собствеността, от който ние не получихме екземпляр. По-късно при запитване ни беше обяснено, че такъв протокол няма при тях, а и този документ сам по себе си не бил основание за преминаване на собствеността в тяхно владение. Беше проведена и среща на наши представители с ръководството на „Напоителни системи“ при зам.областния управител на Русе, на която беше отречено да има при тях такава заповед, въпреки че тя е цитирана в писмо на бившия директор на дружеството. В крайна сметка получихме категоричен отказ за приемане на имота поради липса на средства. Едновременно с това от нас се изисква поддръжка и стопанисване на язовира съгласно наредбите, за което съответно ние нямаме нито персонал, нито средства. Заплашва ни и глоба от Басейнова дирекция, разказа вр.и.д директор на института Димитрия Петкова.
В момента водното огледало на язовира се измерва на едва 70 декара, останалите са заблатени и в тях расте тръстика. Последното зарибяване с шаран и таранка е отпреди 3 години и според настоящия пазач на обекта Йордан Борисов от рибата не е останало почти нищо. Затова рибари идват изключително рядко. Самият Борисов, освен да окоси тревата около язовира тук-там и да отваря при необходимост изпускателните кранове, не може да направи почти нищо. ИЗС „Образцов чифлик“ е обявил имота за отдаване под наем, но определената според нормативните уредби цена е 1000 лева на месец и кандидати няма. Самият Борисов, който най-добре би трябвало да знае колко струва поддръжката на обекта, заяви, че не би го взел и за 200 лева на месец.
В тази ситуация има само две решения. Едното е язовирната стена да се събори, така че водоемът да се ликвидира. Другото е обектът да се продаде на сериозен инвеститор, който трябва да вложи доста средства, първо да пресуши язовира и почисти басейна му, преди да започне да го експлоатира. Тези решения обаче могат да се вземат само от принципала на собствеността в лицето на Министерството на земеделието.