Дарителството беше темата на поредната сбирка на клуб „Традиция и съвременност“ в русенското читалище „Ангел Кънчев“. Цолка Генова разказа за българските традиции в щедростта от Средновековието през Възраждането до наши дни. Преподавателката по английски език в Русенския университет сподели впечатленията си от срещата си с най-големия русенски дарител Игнат Канев. Попова не скри възхищението си от Канев като професионалист, дарител и човек - тя е общувала с него по повод откриването на конферентната зала в РУ, която носи името на русенеца. Темата за дарителството премина в свободен разговор за щедростта, но и за някои изкривявания на понятието в съвременния ни живот.