Адвокат бе осъден да върне половината от хонорара си  на клиент, защото не защитил интересите му докрай - не се явил да го защитава в съдебно дело пред Великотърновския апелативен съд.
Според тричленен състав на РОС, който задължи адвоката да върне 1000 лева на човека, при наличието на договор за правна помощ, адвокатът е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин, включително и като се яви в открито съдебно заседание.
„Неявявайки се в съдебното заседание и незащитавайки интереса на клиента си, същият виновно не е изпълнил задълженията си по сключения между страните договор“, категоричен беше съдът.
Решението не подлежи на обжалване и вече е в сила. Подобен казус поне в Русе се среща за първи път.