Всички здравни заведения в Русе настояват изцяло или частично да бъдат освободени от такса битови отпадъци. Такова е искането на медицинските управители, изразено в писмо до кмета Пламен Стоилов и председателя на Общинския съвет Васил Пенчев.
Да искат този бонус лечебните заведения мотивират с факта, че основният отпадък, който генерират, е опасен и за неговото събиране и обезвреждане те плащат отделно на лицензирани фирми, с които имат сключени договори.
Тъй като тези опасни отпадъци са 90% от всичките ни боклуци, считаме за несправедливо за една и съща дейност да плащаме 2 пъти - един път по Закона за управление на отпадъците и втори път по Закона за местните данъци и такси, пишат здравните шефове до местната власт. И посочват, че възможност за пълно или частично освобождаване от такса битови отпадъци е регламентирана в общинската наредба. Условието е облекченията да бъдат гласувани от съветниците при приемането на бюджета.
По отношение на помещенията в лечебните заведения, които са отдадени под наем на фирми и физически лица за търговска дейност, управителите предлагат да се приложи общият ред - т.е. за тях да се плаща пълният размер на такса битови отпадъци. За да е всичко ясно, те са съгласни да декларират тези площи пред Общината. В този случай за лечебните заведения няма да има пълно освобождаване, а само частично. Намалението е редно да бъде не по-малко от 70%, казват здравните шефове. Обясняват този процент с осезателния превес на опасните отпадъци спрямо битовите.
Не съм привърженик на привилегиите, ако направим отстъпка за едни, веднага ще ни засипи лавина и от други искания, коментира кметът Пламен Стоилов. Същото можели да поискат и фирми, които също плащат и по друг ред, както държавните училища и други подобни институции.
Въпреки това обаче кметът заяви, че темата тепърва ще бъде обсъждана. Преди да вземем каквото и да било решение, ще трябва да сметнем как това ще се отрази на бюджета и да преценим всички минуси и плюсове, каза още Стоилов, като не пропусна да отбележи, че в крайна сметка всичко ще зависи от мнението на общинските съветници.