Общински съвет Русе е против сливането на онко- и психоцентровете, които са със 100% общинско участие, с болницата. Това пише в декларацията, подписана от 11 съветници - Теодора Константинова, Пламен Кожухаров, Сашо Нунев, Пламен Станев, Ервин Чакърян, Кирил Панайотов, Александър Неделчев, Никола Михайлов, Мирослав Манолов, Милан Николов и Камен Милков, които на извънредно заседание на общинската комисия по здравеопазване и социална политика са обсъдили предстоящите изменения в Закона за лечебните заведения. Очаква се декларацията да бъде приета на идната сесия. 
В мотивите е посочено, че през годините са полагани максимални усилия, включително финансови, за подпомагане на диспансерите за лечение на психологични и онкологични заболявания в Русе. Комплексният онкологичен център обслужва пациентите от Русе, Разград и Силистра с население от 479 916 души, а освен това е участвал с подкрепата на Община Русе в европейски проекти, според които не трябва да се променя предметът му на дейност и собствеността за определен период от време. Центърът за психично здраве пък е единствен в България, който развива психосоциална терапия и рехабилитация на пациентите с изключителен ефект в лечението и социализацията им, обосновават се съветниците. 
Те са посочили в декларацията, че реформата в здравеопазването е наложителна, но сливането на онко- и психоцентровете с болниците е необоснована мярка и противоречи на принципа за профилиране и все по-тясна специализация на лечебните дейности. Според тях сливане на лечебни заведения би могло да се обсъжда едва след като бъдат реализирани всички останали мерки, заложени в реформата. Приоритет трябва да бъде оптимизирането на функционирането на здравната система, процедурите на взаимодействие както между НЗОК и здравните каси по места с лечебните заведения и доболничната помощ, така и между самите лечебни заведения, се казва в мотивите.
Съветниците оценяват усилията на здравното министерство за реформи и затова са готови да участват във всички дискусии, свързани с промените за повишаване качеството на българското здравеопазване. 
Д-р Константинова подчерта на вчерашното заседание на комисията по култура, че до този извод се е стигнало след спокойни разговори и сериозно обмисляне. 
Декларацията ме удовлетворява, тъй като заявява моята лична позиция, че сливането не е ползотворно за общината, каза арх. Силвия Алексиева от БСП.