Досегашният шеф на Дирекцията на ПП „Русенски Лом“ инж.Милко Белберов е освободен от поста, който заемаше в продължение на 17 години и се оттегля в пенсия, стана известно вчера. Неговото място заема също толкова добре познат и утвърден специалист в опазването на природата - инж.Цонка Христова. Това положение обаче ще продължи до провеждането на конкурс за длъжността, на който инж.Христова ще трябва да докаже пред служителите в екоминистерството, че ще има приемственост в добрата грижа за парка. Тя е лесовъд и е в дирекцията от самото й създаване през 1996 г.