Готовност да осигури аварийно захранване на критични клиенти чрез 4 дизелови генератора с мощност 2100 kW има в случай на тежки проблеми с енергийната мрежа през зимата, обяви „Енерго-Про“. Наред с това компанията съобщи, че съоръженията от електроразпределителната мрежа на Североизточна България са подготвени за предстоящия зимен сезон. Осигурени са 397 аварийни групи с готовност за бързо прегрупиране и пренасочване в случай на необходимост. Осигурени са комуникационни средства и резервни връзки между мобилните екипи и центровете за управление на мрежата. Заложен е и авариен резерв от основни видове материали и съоръжения с цел да се обезпечи безпрепятствената работа на екипите.
Автомобилният парк на компанията също е приведен в пълна готовност за работа при зимни условия, като всички автомобили са оборудвани с GPS системи. На разположение са 405 високопроходими автомобила, 272 автомобила с нормална проходимост, предназначени за екипите, и 145 специализирани автомобила - автовишки, автокранове, багери, борилни машини, кабелни лаборатории и др.
От началото на 2013 година до момента „Енерго-Про“ е вложила близо 5,5 млн. лева в изграждане на електроразпределителна мрежа средно напрежение и около 5 млн. лева - в мрежа ниско напрежение. Предвижда се до края на годината да бъдат инвестирани още близо 1 млн. лева за цялостно подобряване състоянието на мрежата и гарантиране на по-сигурно и качествено електрозахранване на всички клиенти преди настъпване на зимата.