Съкращения чукат на вратата на русенския клон на  „Напоителни системи“. Около 90 души, които отговарят за превенцията срещу наводнения, на практика ще станат излишни, ако държавата на национално ниво не осигури поне 4 млн. лева, жизненоважни за поддръжка на неработещите съоръжения.
И в бюджет 2013 не е заложен нито лев за диги и други предпазни съоръжения. Ако не получим въпросните 4 милиона, ще трябва да съкращаваме хора, но засега задържам и чакам депеша от София, защото иначе оставаме без специалисти, казва шефът на клона Михаил Милчев.
Голямата драма обаче тепърва се задава, защото при липса на средства за поддръжка на диги, отводнителни помпени станции и канали, напролет може да има сериозен риск от наводнения. Просто всичко е оставено на милостта на природата. Ако бъдат съкратени и надзорниците на язовирите, може да стане изключително опасно.
Още през тази година фирмата не e разполагала нито с лев за защита от вредното влияние на водите. Точно заради това централата в София e сключила договор с частната фирма „Глобал Пропърти Консулт“ да почисти от саморасли дървета и храсти хидрозащитните съоръжения в област Русе - диги, корекции на реки и канали. При положение, че работата се свърши качествено и без забележки, изпълнителят ще получи насреща добитата дървесина, която може да се ползва за биомаса. Срокът на договора е за 180 дни, което ще рече, че изтича през януари-февруари.
Обемът на работа обаче е огромен, а до момента фирмата е почистила само един напоителен канал с дължина около 20 км. Доброто е, че след разчистването стана ясно, че около 40 души са се включили нелегално към канала и са ползвали безплатно вода за напояване, отбелязва Милчев. И допълва, че в момента се водят разговори за почистването на още 2-3 нови обекта, подходящи да се работи и в зимни условия.
Шефът на „Напоителни системи-Русе“ обяснява, че за почти всички дунавски диги се иска ОВОС, а той няма пари да го възложи. Трябва да осигури и хора, които да контролират сечта на „Глобул Пропърти Консулт“ и почистването след това, но и за това липсват средства.
В крайна сметка поддръжката на предпазните съоръжения срещу вредното въздействие на водите не е само почистване от храсти и дървета, трябват и ремонти, удълбочаване на каналите, а за тях също няма пари. И в момента критично било състоянието на дигите край Долна Студена, Бръшлен, Тутракан и Айдемир.
Парадоксалното е, че държавата не ни отпуска пари за тази дейност, а в същото време от София получавам предупредително писмо, че съоръженията трябва да бъдат приведени в изправност с оглед на зимния сезон, коментира още Михаил Милчев.
Ситуацията в „Напоителни системи“ наистина е на ръба. До сега са изплатени само по 60% от заплатите за юли и август. За да се издържа предприятието, се налага спешно да разпродава имущество. Почна се с нарязването на тръбите за напояване, които не се ползват, но предстоят разпродажби и на други активи. От централата в София са поискали пълна информация за имотите на русенския клон, така че скоро и те един по един ще бъдат сложени на тезгяха. Сред тях са и магазините под офис сградата на фирмата на ул. „Борисова“.
Милчев обаче отбелязва, че нищо от тези сделки не влиза директно в местната каса, а отива направо в софийската централа. До миналата година русенският клон подпомагал дейността си с приходи от наеми, но от началото на 2012-а и те постъпвали в София. На практика единственият източник за издръжка на клона е от таксите за напояване, но пък те са сезонни. По необходимост местното дружество е започнало да се занимава и с допълнителни дейности - събаряне на незаконни строителни обекти, снегопочистване в Сливо поле и други. 
В тази изключително трудна ситуация за капак управителят на „Напоителни системи-Русе“ е разследван за безстопанственост във връзка с безогледното вадене и рязане на тръби за напояване.