Русенските работодатели очакват слаб пазар на труда в периода октомври-декември и предвиждат по-скоро да освобождават хора, отколкото да назначават. Това показва изследването на „Менпауър България“ за заетостта през последното тримесечие на годината.
Допитването до работодателите отчита нетна прогноза за заетостта от -4%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват да съкращават хора, надвишава с 4 на сто тези, които очакват да назначават персонал. Показателят се подобрява с 3 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, но намалява със 7 процентни пункта спрямо последното тримесечие на 2019 г.
Оптимизмът на работодателите за увеличение на персонала чезне още отпреди кризата с Ковид-19. Тогава обаче негативните очаквания се базираха най-вече на липсата на хора. Сега хора има, тъй като безработицата рязко скочи в последните месеци. Но липсва работа за тези хора, тъй като много пазари се свиха, а поръчките за индустрията от чужбина силно намаляха.
Добрата новина е, че работодателите в пет от седемте индустриални сектора предвиждат да увеличат заетостта през следващото тримесечие. Най-силно темпо на наемане се очаква в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, където нетната прогноза за заетостта е +7%. Работодателите от сектор „Финансови и бизнес услуги“ очакват скромно увеличение на служителите, като отчитат прогноза от +5%. Секторите „Промишленост“ и „Друго производство“ отчитат прогнози от +3%. Тези ръстове обаче не могат да компенсират очаквания спад на заетостта в два сектора - „Други услуги“ и „Търговия на едро и дребно“, които имат прогнози от съответно -9% и -5%.