Полицейско присъствие е осигурено около всички пунктове за изкупуване на селскостопанската продукция след жътвата. Акцията е във връзка с трайното засушаване, което може до доведе до пожари в нивите и складовете за съхранение на събраната продукция.
За да предотвратят избухване на пожари, служители на пожарните подразделения в региона провеждат срещи с кметовете и управителите на земеделските кооперации за разясняване на мерките за предотвратяване на пожари и проверяват камиони и комбайни, които работят в засетите близо 700 000 дка пшенични ниви.
За предотвратяване и разкриване на кражби, умишлени палежи и други посегателства на селскостопанска продукция и животни ще се провеждат специализирани полицейски операции в селскостопанските райони. По данни на пожарната вече има съставени актове за използване на неизправна земеделска техника, липса на противопожарни уреди в машините, за установени неразорани противопожарни ивици и за палене на стърнища.