8000 лева обезщетение присъди на втора инстанция Русенският окръжен съд за причинени неимуществени вреди на граничен полицай, чийто живот се объркал след повдигнато обвинение от прокуратурата. Затова тя ще трябва да покрие и разноските по делото на първа и втора инстанция в размер на общо 353.50 лева. С решението си окръжният съд увеличи обезщетението на незаконно обвинения полицай, на когото районните магистрати бяха присъдили 6000 лева. Искът е за 20 000 лева. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния касационен съд.
Драмата около граничния полицай И.Д. започва в началото на 2009 година. Тогава мъжът е обвинен от военен прокурор от Варненска военно-окръжна прокуратура, че през юли 2008 година е поискал 500 евро от разградчанин, тръгнал да пресича границата. Преминаващият обаче имал забрана да напуска територията на страната.
По времето на делото полицаят разбрал, че срещу него били използвани СРС-та, за част от които не било искано разрешение от съда. В крайна сметка граничарят бил оправдан от окръжния съд в Русе, от апелативния във Велико Търново, а през 2011 година окончателно и от Върховния касационен съд.
Благоприятният край за полицая от проточилата се сага обаче не станал повод за радост. Драмата през годините оказала последствия върху човека и затова поискал възмездие. Две години и половина той бил в непрекъснат стрес, не можел да се грижи за болното си дете, колегите му вече гледали на него по друг начин и дори бил преместен на друга работа. За да удостовери влошеното здравословно състояние, е назначена и съдебномедицинска експертиза, която установила редица заболявания.