Днес в ранния следобед в Перущица на 80-годишна възраст след тежко заболяване почина Розалия Бикс, съобщиха от семейството.

Най-утвърденият съвременен историк и теоретик на българския музикален театър остави след себе си основата, върху която стъпва всеки изследовател на жанра. Тя е автор на двутомника "Български оперен театър до 1944. Материали и наблюдения", "Български оперен театър 1944-1980. Наблюдения и материали", автор е на над десет мащабни самостоятелни разработки, няколко енциклопедични издания, над 150 студии и 1500 публикации в българските медии, всичките свързани с българския оперен театър. Член на УС на БАН (до 1995), на УС на международна фондация "Борис Христов", на УС на Международен конкурс за млади оперни певци и др. Създател и ръководител на секция "Музикален театър" в Институт за изкуствознание при БАН (от 1995). Инициатор и ръководител на екипния проект на Р. Бикс, А. Янева, Р. Каракостова и М. Ценова – "Български музикален театър", обхващащ музикално-сценичното творчество в България - опера, балет, оперета, мюзикъл, от който вече са публикувани три тома – "Репертоар"; "Театри, трупи, постановки"; "Персоналии".