Специалистът по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ-Русе д-р Теодора Недева защити дисертация на тема „Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти“ и получи научна степен „Доктор“ по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.
Периоперативният делир е състояние, което засяга под 3% от пациентите. Те най-често са възрастните хора, попаднали за оперативно лечение в болница, обяснява темата на научната си разработка д-р Недева. В определен период някои от тях изглеждат като „полудели“. Проявяват агресия към близките, към персонала, дезориентирани са, внушават си, че виждат или чуват несъществуващи предмети или хора и т.н. Това обаче не е психично заболяване, а синдром, който се дължи на множество причини - че са възрастни, че са изолирани от обичайната им домашна обстановка или че имат някакво остро заболяване, обяснява д-р Недева.
Д-р Недева е първата жена и първият анестезиолог, защитил дисертационен труд в русенската болница. Тя е завършила образованието си в края на 1997 г. в Медицински университет-Варна и от 5 години е старши лекар на отделението по анестезиология или негов зам.-началник.
Наред с анестезиология, лекарката е и регионален координатор по тъканно донорство и води регистъра на донорите. Да дариш орган, тъкан или клетка е изключително голям хуманен жест, но за съжаление в България хората го правят много рядко, коментира д-р Недева. Последно през 2010 г. е имало трима пациенти в състояние на мозъчна смърт, а през 2009 г. - двама, чиито близки са дарили органите им за трансплантации. Тази календарна година имаме само 16 родилки, които сами са пожелали да дарят и съхранят стволови клетки от пъпна връв и от плацента, за лечение на заболявания на техни деца или близки след време, съобщи д-р Недева. Тя е един от четиримата специалисти в България, които имат сертификат за експерт към европейската комисия на TAIEX по органно донорство, придобит през 2011 г. в Гранада.