За втори път тази година - до 31 юли, физическите лица, които сами определят и внасят авансово данък, трябва да подадат декларация Образец 4001 за данъците за второто тримесечие на 2014 г. Това са физически лица наемодатели на други физически лица, нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се лица. Декларацията се подава три пъти годишно - в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Обичайно около 4000 данъкоплатци в региона декларират такива доходи, като за първото тримесечие близо 60% от тях са изпратили декларациите си по интернет, подписани с електронен подпис.