Търговското дружество „Обреден дом“ ще става общинско предприятие. Предложението влиза за гласуване на юлската сесия. Заедно с него съветниците ще приемат и нова наредба за организацията и управлението на гробищните паркове, както и цени на радостните и траурни услуги. Цялата процедура е подготвена от нарочна работна група, сформирана в края на миналата година.
Преобразуването се прави с оглед на препоръките на Окръжна прокуратура, която е категорична, че услугите в гробищните паркове, които са публична общинска собственост, трябва да се предоставят от самата Община.
Въпреки че цените на радостните и траурните услуги ще се гласуват в Общинския съвет, промяна в тях не се предлага. Това е просто процедура, тъй като те вече ще се предоставят на практика от Общината и ще влязат в Наредба 16.
Венчавката в делничен ден например е 110 лв., в празничен ден 180 лв., по време на официални празници скача на 230 лева. Музикалното озвучаване е отделно и струва 66 лв.
Погребенията са на цена от 162 лева до 290 лева. Най-високата цена се плаща, когато става дума за подготовка на старо гробно място за ново погребение.
Еднократното почистване на гроб от трева е 25 лева. За сезонно поддържане на гроб /2 пъти месечно/ цената е 12 лева. Почистване на храсти струва 30 лева, отсичане на дърво с диаметър 20 см е 40 лева, по-голямо 45 лв., а изкореняване на дънер - 55 лева.
Управителят на търговското дружество „Обреден дом“ Михаил Павлов, който се предлага да оглави и общинското предприятие до провеждането на конкурс, коментира, че тези цени за почистване от треви, храсти и дървета се отнасят само за гробните места, тъй като по принцип поддръжката им е задължение на гражданите. Всичко, което е в обществените части извън гробните места, е задължение на общинското предприятие, уточни той.
Павлов твърди, че очаква като общинско звено „Обреден дом“ да предоставя по-качествени услуги на гражданите, включително да се подобри и поддръжката на гробищните паркове. Тъй като много хора се оплакват, че гробищата, особено това в Басарбово, са потънали в бурени, Михаил Павлов обясни това с честите дъждове. За да се справят с тревите, тази година от „Обреден дом“ са започнали да ги пръскат с препарати за унищожаването им. До момента имало две пръскания, предстояло и трето. Много се надяваме, че оттук нататък времето няма да е толкова дъждовно и ще има видим ефект от обработката, каза шефът на „Обреден дом“.