Болницата за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Граматиков“ иска да строи нов стационар, който да отговаря на всички модерни хигиенни изисквания. Шефът на Туба д-р Светослав Дачев ще представи пред съветниците инвестиционното предложение на 13 ноември.
Както става ясно от неговото писмо до Общината, всичко е провокирано от предписание на Районната здравна инспекция още от 2010 година. А то е, че лечебното заведение трябва да осигури самостоятелен вход за прием на пациенти с туберкулоза и да реконструира и модернизира стационара си, тъй като в сегашния си вид и двете не отговарят на съвременните хигиенни изисквания.
Според д-р Дачев отделният вход би могъл да се реши по различни начини. Единият бил да се направи ново стълбище и асансьор и/или да се надстроят неизполваните през последните 15 години битови помещения на болницата. Това бил евтиният вариант и той ще струва около 120-180 хил. лева. Д-р Дачев отбелязва обаче, че това е неефективно, особено от гледната точка на подобряването на битовите условия за лежащо болните. Точно затова той предлага да се построи нова сграда. Той смята, че това е оправдано и с оглед на факта, че е единствената белодробна болница в областта, а през последните години в нея се лекуват все повече пациенти от съседните 4 области.
Д-р Дачев информира още, че преди повече от година Тубът е потърсил финансова помощ за изграждане на самостоятелен вход за туберкулозните от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерството на здравеопазването. Искането обаче било отхвърлено. Сега то отново е подновено.
Управителят на Туба иска подкрепата на Общината, за да започне изработването на проект за новата сграда, за предпроектните дейности, които включват изясняване на статута на строителния парцел и на възможностите за финансиране на начинанието.
Повече подробности ще станат ясни, когато болничният шеф изложи концепцията си пред съветниците.