Ръст на печалбата с 43% спрямо същия период на миналата година регистрира „Каолин“ за деветте месеца на настоящата година, става ясно от предварителния неконсолидиран отчет на дружеството, представен на Българска фондова борса. Положителният финансов резултат нараства до 12,5 милиона лева срещу 8,7 млн. лева за януари-септември 2012 г.
Приходите за деветте месеца на годината възлизат на 97,8 млн. лева - с 4,8 млн. лева повече отколкото за същия период на миналата година. Ръстът идва най-вече от увеличените продажби на собствена продукция - с 5 млн. лева.
Спрямо миналата година задълженията на минната компания намаляват с около 46 млн. лева, като дългосрочните пасиви са стопени до под 1 млн. лева. След продажбата на германската „Кварцверке“ предприятието вече на практика няма заеми от банки. Близо 40 милиона кредити са погасени от април насам.
Както „Утро“ писа, основният акционер в „Каолин“ - германската „Кварцверке“, отправи предложение за изкупуване на ценни книжа, според което ще придобие всички акции, които не са негово притежание. Предложената цена е 4,156 лв. за акция. „Кварцверке“ притежава над 98% от „Каолин“, като извън неговото притежание са едва 1,92% или 958 826 акции.
„Кварцверке“ достигна дял от над 95% след търговото предложение (спрямо 90% преди това) и това му даде право да отправи предложение за изкупуване на всички акции. Процедурата е известна като squeeze out и има за цел да защити пасивните акционери от опасността да са акционери в неликвидно, непублично дружество. Вместо акции те ще имат пари, който ще ги чакат в продължение на 5 години в специална банкова сметка.