Конституционният съд образува дело по искането на президента Росен Плевнелиев за Делян Пеевски и определи дата за решаване на делото по същество – на 14.01.2014 г. Това става ясно от сайта на съда.

На 29 октомври 2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело по искане на президента на Република България за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавната агенция "Национална сигурност".

Това решение е прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г. и обнародвано в Държавен вестник бр. 54 от 2013 г.. Искането на президента е и за задължително тълкувана разпоредбата на чл. 84, т. 8 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. То е под номер № 21 от тази година и за докладчик по него е определен съдия Анастас Анастасов.

Определени са дати: по допустимост на искането – 14.11.2013 г., а решаване на делото по същество – на 14.01.2014 г.

Ден по рано на 28 януари президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане за обявяване за противоконституционно Решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г., с което парламентът отмени избора на председател на ДАНС от 14 юни 2013 г., Според държавния глава решението на Народното събрание е в противоречие с основни принципи, предвидени в основния закон. Конституцията и законите на страната въвеждат мандатност за публични органи, с което създават защитен механизъм на демокрацията. Мандатът на орган не може да бъде прекратен предсрочно на база субективна преценка. Той може да бъде прекратен предсрочно само на основания, предвидени в Конституцията или закон. Такива основания в случая няма.

Президентът отправи и искане пред Конституционния съд да бъде дадено задължително тълкуване от кой момент се прекратяват пълномощията на народен представител, когато той бъде избиран от парламента на друга длъжност и е встъпил в тази длъжност с полагане на клетва. Според държавния глава, в съответствие с духа на основния закон следва да се приеме, че решението на Народното събрание, с което парламентът избира свой член на друга държавна длъжност, след като има и волеизявление на народния представител за това, е основанието за прекратяване на пълномощията му като депутат.

Преди това на 8 октомври Конституционният съд официално реши, че Делян Пеевски остава депутат. В решението на КС пише, че КС отхвърля искането на 96 народни представители от 42-то Народно събрание за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Решението е окончателно и влиза в сила от 8 октомври 2013 г.

До процеса се стигна след избирането на Пеевски за председател на ДАНС и последвалото му оттегляне. От ДПС твърдят, че той реално не е встъпил в длъжност и има право да продължи да бъде депутат. Според ГЕРБ обаче Пеевски няма това право по Конституция, защото е положил клетва пред Народното събрание като шеф на Агенцията. След спора народни представители решиха да сезират Конституционния съд.