Джакпотите продължават да растат и още по-атрактивни печалби очакват тото-късметлиите в четвъртък, след като днес нямаше участник, познал печелившите комбинации в игрите на БСТ.
В следващия 89-ти тираж на СПОРТ ТОТО джакпотът във второ теглене на 6/49 се очаква да достигне 1 250 000 лева. В първо теглене на същата игра ще се натрупа сума от 104 000 лева. В играта 6/42 за четвъртък печалбата ще нарасне до 190 000 лева.
В играта 6/42 днес бяха маркирани числата 8, 25, 26, 35, 36, 42.  В първо теглене на играта 6/49 печелившата комбинация беше 1, 10, 19, 25, 28, 39, а във второ теглене на същата игра бяха изтеглени числата 2, 3, 12, 19, 27, 29. Късметлийската комбинация в първо теглене на играта 5/35 беше 6, 15, 17, 28, 35,  а във второ теглене на 5/35 беше 2, 7, 12, 17, 25. В играта Тото Джокер в днешния тираж бяха изтеглени позициите 3, 1, 9  и цифрите 7, 9, 8.
За днешния 88-ти тираж в играта 6/42 бяха подадени 114 312 броя квитанции, а постъпленията бяха 186 303 лева. В играта 6/49 постъпленията достигнаха 680 146 лева, а квитанциите бяха 277 970 броя.
Днес голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” беше печалба в размер на 24 000 лева, която отиде при участник, пуснал своя фиш в град Добрич.