Издръжката на живот на един член от четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, в края на месец септември т.г. достигна сумата от 562.19 лв.

Общо месечно са необходими 2 248 лв. за такова семейство, за да покрива разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване спрямо средните български стандарти. Това е един от изводите, които съобщи Виолета Иванова, старши изследовател в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Задържа се тенденцията за задържане на ценовите нива и дори на траен спад при някои основни стоки и услуги, добави тя.

През третото тримесечие издръжката на живот отчете намаление с 0.3% спрямо предходния период на наблюдение и с 0.1% на годишна база. За тази тенденция съществен принос имат поетапното намаление на цените от началото на годината на регулираните стоки - електроенергия, топлоенергия, природен газ, както и намалението на цените на основните зърнени култури на международните пазари и на специфичните за сезона плодове и зеленчуци. Отчита се и трайно свитото потребление на населението като основната причина за това са ниските доходи, високите нива на безработица и бедност, подчерта Иванова.

Само за последните 4 г. издръжката на живот нарасна със 17.5%- при хранителните стоки с 21.7%, а при нехранителните - с 13.8%. Всичко това не води до повишаване на жизнения стандарт на българите, а ниските цени водят и до спад на икономическата активност, до фалити на фирми и до освобождаване на персонал, смята тя.