Българската народна банка предлага да бъдат направени допълнения в Наказателния кодекс, с които да се наказва със затвор всяването на паника в населението, свързана с невярна информация за банките.

От БНБ предлагат в Наказателния кодекс, раздел "Престъпления против паричната и кредитна система" се създава чл. 252 а със следното съдържание: "Чл. 252 а. (1) Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на паника в населението, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години. (2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева".

Предложението за допълнение в Наказателния кодекс е изпратено днес до председателя Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев, съобщиха от Централната банка. От там заявяват, че допълнението към Наказателния кодекс се предлага във връзка с разпространението през последните дни на заблуждаващи сведения и злонамерени слухове по отношение на български банки и цели криминализирането на подобни деяния. Това предложение е в съответствие и с представената вчера от президента Росен Плевнелиев позиция на политическите партии и институциите, участващи в консултациите при държавния глава.