На 1 ноември изтича срокът за разследването на трагедията в мина "Ораново", при която кално свлачище уби четирима миньори, предаде репортер на БГНЕС.

Разследването се провежда от съвместен екип от двама прокурори от ОП Благоевград и трима разследващи полицаи. Разпитани 57 свидетели, извършени са три огледа на местопроизшествие и са изготвени фотоалбуми, иззети са веществени доказателства. Назначени са четири съдебно – медицински и две съдебно-химически експертизи, съобщават от прокуратурата. Изискана и приложена е по делото значителна по обем документация от Мина "Пирин", дирекция "Областна инспекция по труда" гр. Благоевград, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

На 17.09.2013 г. е назначена комплексна техническа експертиза, която е възложена на 10 лица, специалисти в областта на геологията, минното дело, минната технология, техническата безопасност, скалната механика, взривни работи, руднически крепежи и маркшайдерство. На експертите са поставени общо 18 конкретни задачи с предоставяне на материалите по делото (съдържащи се в 6 тома – 2 866 листа). Срокът за представяне на заключението е 1 ноември 2013 г.

Нито едно от седемте лица, участвали в изготвяне на становището, представено на срещата на 2 октомври 2013 г. в рудник "Ораново", не е участник в експертния състав на назначената в хода на досъдебното производство комплексна техническа експертиза. За наказателното производство, при преценяване вината на съответните длъжностни лица, е меродавно единствено заключението, възложено на вещите лица по назначената комплексна техническа експертиза по реда на НПК. Всички други изследвания, включително и това, изготвено по поръчение на концесионера на рудника, нямат доказателствена стойност. Разследването по досъдебното производство се провежда при стриктно спазване на закона.

БГНЕС припомня, че на 16 юли 2013 г. кално свлачище уби четирима миньори в рудник "Ораново". Две от телата бяха извадени още същия ден. За издирването на останалите двама бе предприета специализирана спасителна акция, при която бе прокопана и обходна галерия. За съжаление двамата изчезнали миньори бяха открити мъртви на 2 август. На 2 октомври 2013 г. стана ясно, че непроучен разлом е причина за трагедията в рудник "Ораново".