Едва родено момченце от Русе се превърна в съдебен казус. Баща му бил луд запалянко и от любов към футбола и преклонение пред Христо Стоичков преди години сам решил да се преименува. Поискал да се казва Васил-Христо. Когато преди няколко месеца се родил синът на този Васил-Христо, възникнал проблем - в Общината записали бебето и с двете имена, които по нашия закон трябва да образуват презимето на малчугана. Родителите обаче се замислили, че с това нетрадиционно за нашите ширини име, детето може да страда от подигравки в училище. И завели дело, с което искали „Христов“ да отпадне - за презиме да се ползва само името на бащата Васил.
Съдът обаче каза, че не може. Защото по закон смяна на име се допуска само когато то е осмиващо, опозоряващо или смяната е наложителна по някакви важни причини. А такива родителите не изтъкнали.
Така че ако решението на съда остане в сила, бебето ще продължава да носи името на Стоичков, макар и вече по неволя.