До края на декември трите центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат оборудвани и обзаведени и ще очакват децата с увреждания от домовете в страната, които са родени в Русе, да се настанят в тях. За целта ще бъдат назначени 39 специалисти. Това предвижда тематичен проект на Община Русе, който бе представен вчера от директора на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева. Проектът е на стойност 388 276 лева като 330 000 от тях се финансират от Европейския социален фонд. Всяка от трите новопостроени къщи в „Здравец Изток“ ще предлага социални услуги за 14 деца.