Спешно изпускане на комплексните и значимите язовири бе разпоредено вчера от оперативното звено за предот­вратяване на наводненията в екоминистерството. Причината е, че е възможно повишаване на нивата на реките от Дунавския водосбор и в Централна България в резултат на очаквани по-интензивни валежи през следващите дни. Това налага да бъдат осигурени свободни обеми. Целта е водоемите да поемат постъпващия отток.
2137 са язовирите в страната. От тях с национално значение са 53 и в момента са пълни на 86,4%, което е с 4-5% повече от май м.г. Най-много вода има в хидроенергийните съоръжения на „Язовири и каскади" (общо 43), които са пълни 94%. Три от тях преливат - „Камчия", „Широка поляна" и „Боровица". Довчера преливаше и „Ал. Стамболийски".
В момента оперативното звено работи на режим „Повишено внимание". Това означава, че два пъти дневно се правят доклади за ситуацията. На кметовете и областните управители е разпоредено да наблюдават денонощно нивата на по-малките водоеми и в случай на повишаване да започне контролираното им изпускане преди започване на дъждовете.
МОСВ вече предупреди за риск от локални поройни наводнения. Най-много се очаква да повишат нивата си реките от Дунавския водосбор. През изминалото денонощие някои надхвърлят три пъти обичайната си норма. Това са Дюлюница, Янтра при Габрово, Велико Търново и Каранци, Тунджа при Елхово и Врана.
Все още не са готови плановете за управление при риск от наводнения и това е приоритет, по който се работи ускорено, коментира пред БНР министърът на околната среда Станислав Анастасов. Басейновите дирекции трябва да направят картотека на сухите реки, които при обилни валежи могат да станат опасни.
В дългострочна стратегия е заложен единен център или няколко центрове за управление на водите в реално време. Днес ще коментираме с финансовия министър средства от бюджета, които да бъдат отпуснати, правим всичко възможно проектите на общините да не спират и очакваме през юли плащанията на средствата от програма "Околна среда" на ЕК да бъдат възобновени, посочи още той.