От днес започна изплащането на средствата за тютюнопроизводителите по схемата за национални доплащания за тютюн за 2013 г. в размер на 11 500 000 лв. Те са разпределени по сортови групи тютюн, със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и в съответствие със Споразумение между Министерство на земеделието и храните и Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010.
Подготвените за оторизация заявления за плащане са за общо 35 148 тютюнопроизводители.
Средствата бяха осигурени с актуализацията на държавния бюджет.