Служителите в офиса на НАП в Русе започват поредната си кампания, в която с телефонни обаждания ще напомнят на неизрядни данъкоплатци, че имат невнесени задължения към държавния бюджет. Те ще потърсят връзка с 297 фирми в региона, които са регистрирани по закона за ДДС, но имат повече от 3 невнесени месечни вноски за данъка върху добавената стойност за почти 490 000 лв. Общо в страната такива неизрядни фирми са близо 25 000.
Фирмите вече са получили по пощата или на електронните си адреси писмени известия, че са допуснали тези нарушения. Законът предвижда възможност  да бъдат дерегистрирани по ЗДДС. Друга последица от прекратяването на регистрацията е, че се начислява и внася в бюджета данък за всички налични активи. Затова служителите в офиса на НАП в Русе ще призоват нередовните бизнесмени в региона да си спестят тези санкции и да внесат задълженията си в двуседмичен срок след телефонното обаждане.