Числата от 86-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 34, 19, 10, 27, 30, 22.

II теглене: 16, 41, 36, 18, 35, 27.

---------------------

6 от 42

I теглене: 40, 33, 25, 41, 29, 24.

---------------------

5 от 35

I теглене: 32, 31, 29, 30, 1.

II теглене: 26, 27, 22, 33, 7.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 5, 2.

Печеливши числа: 7, 8, 2.