„Фазан“ успява да реализира значителен ръст на продажбите през третото тримесечие на годината, като увеличението спрямо второто е с 32 на сто, а спрямо първото - с 67%, става ясно от междинния отчет на дружеството за резултатите до 30 септември. За деветмесечието предприятието реализира продажби общо в размер на 2 592 000 лева, което представлява ръст от над 32% в сравнение с деветте месеца на 2012 година.
Добрите резултати дават основание на дружеството да завиши прогнозата си за 2013 година. Предвижда се до края на годината да бъдат реализирани продажби на стойност над 3.5 млн. лева. Преди три месеца ръководството на „Фазан“ прогнозира 3 милиона лева приходи за 2013 г.
Въпреки увеличаващите се приходи финансовият резултат на дружеството за периода януари-септември е отново загуба, този път от едва 3000 лева.
Дейността на „Фазан“ до края на годината ще бъде насочена към реализация на натрупаната продукция, съобразявайки се с възможните колебания на общите пазарни условия, се казва в доклада на ръководството.
Дружеството очаква измененията в цените на основните материали да следват в известна степен посоката на цените на суровините. Свиването на разходите на потребителите за покупка на качествени текстилни изделия се наблюдава като трайна тенденция, която води до негативни резултати.
Равнището на конкуренцията в отрасъл текстилна промишленост продължава да е изключително висока, включително влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток, оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари.
През 2012 г. „Фазан“ продаде близо 2,2 млн. чифта чорапи. 736 000 от тях или малко над една трета бяха пласирани в чужбина.