България попада сред първите десет страни в ЕС с най-висок дял обработваеми земи, показва проучване на Евростат за различното използване на земята на територията на Евросъюза.

Статистиката обаче не обхваща териториите, които се използват, а само посочва каква част от тях попадат в категорията „обработваеми” площи. Най-добре по този показател се представя Дания, където обработваеми земи са близо половината от територията й. Следват Унгария с 47 процента обработваеми площи, Румъния (36%), Чехия и Полша (с по 34 на сто) и Германия (33%). Седмото място се дели между България и Италия, където 32%о от земята може да се обработва.

Според данните на Евросат у нас горите заемат 43% от територията, пасищата около 17 на сто, а застроените площи и други изкуствени райони обхващат около 2% от общата площ на страната.

Най-високи дялове на горите в ЕС са отчетени в Швеция (76 на сто от общата територия), Финландия (72%) и Естония (61% на сто). Статистиката отчита най-много земеделски и естествени пасища има в Ирландия – 67% от площта на страната, Великобритания (40%) и Холандия (38%).

Най-застроена е Малта, където една трета от територията е покрита със застроени площи и други изкуствени терени. Следват Белгия с 13 на сто, Люксембург и Холандия с по 12%.

Около 5% е делът на територията на целия ЕС, която е покрита със сгради, пътища и други изкуствени райони. Горите покриват около 40% от площта на ЕС, обработваемите земи са 25%, а пасищата около 20%.