Директорът на Териториалното статистическо бюро в Русе Галина Ханджиева е част от екипа на НСИ, който ще работи заедно с Евростат, за да изготви комплексна оценка за статистическите изследвания у нас. Партньорската проверка ще се проведе в периода 13-17 октомври и има за цел да установи напредъка на България за последните пет години.
Работила съм и преди с експерти от Евростат, те са изключително компетентни и знаят учудващо много за положението у нас, заяви Ханджиева. В русенската статистика вчера бе обявен Ден на отворените врати послучай 134-годишнината на институцията в България. Граждани се възползваха от възможността да се запознаят с библиотечния фонд на бюрото, съхраняващ богат информационен ресурс от национални и регионални публикации. Те получиха и консултации относно формирането на отделни статистически показатели на регионално ниво и възможностите на ТСБ да предоставя дезагрегирана информация от провежданите статистически изследвания.
В Териториалното статистическо бюро работят 26 специалисти, към които скоро ще се присъединят още трима, спечелили конкурсите за овакантените места. Всеки от тях ежедневно обработва огромно количество данни, необходими за множеството национални и регионални изследвания. Събирането им много често се оказва нелека задача, особено трудна е работата с фирмите, които подават сгрешена информация дори с годишните си отчети. Въпреки това резултатите на статистическото бюро са винаги точни и представителни, за разлика от множеството изследвания правени по телефона в тясна извадка.
Едва ли в друга институция има такива компетентни и отговорни служители, които да работят толкова професионално, коментира Галина Ханджиева.