Идея за предпроектно проучване за изграждане на трети мост над река Дунав обсъждаха румънските власти във вторник в Турну Мъгуреле. По покана на вицепремиера и министър на регионалното развитие на Румъния Ливиу Драгня в срещата участваха и областните управители на Русе, Плевен и Силистра.
На форума бяха представени 4 варианта за местоположението на моста: Кълъраш - Силистра, Турну Мъгуреле - Никопол, Гюргево - Русе и Бекет - Оряхово.
Областният управител Венцислав Калчев подкрепи варианта Русе-Гюргево. Той запозна присъстващите с отвореното писмо на асоциация „Еврорегион Данубиус“ до премиерите на България и Румъния, в което се изразява позицията, че с оглед на засиления трафик и стратегическото местоположение на еврорегиона като част от паневропейски коридор №9 е необходимо и неизбежно между Русе и Гюргево да се изгради втори мост.
Темата беше обсъждана като част от проекта „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България“. Следващата работна среща ще се проведе в началото на юли в Русе.