Външната тоалетна на стара къща на русенско семейство е незаконна, защото е построена без необходимите книжа и разрешителни. Затова в края на декември 2013 година домакинството било сюрпризирано от заповед на кмета, в която се посочва, че нужникът трябва да бъде съборен.
Докато започне делото обаче, жалбоподателят починал, а като страна в съда застана негова наследница. Оказа се, че всъщност въпросният клозет, смятан за строеж шеста категория, е издигнат още преди 1969 година, когато семейството се сдобило с къщата. По думите на съседи нужникът е още по-стар и е построен през 1953-1954 година. Заради нарушения в заповедта за събаряне, но и заради невъзможността семейството да изгради и ползва друга тоалетна, освен външна, съдът се смили над стария нужник и отмени заповедта за премахването му. Магистратите отчетоха и факта, че ако домакинството се раздели с единствения си клозет, ще изпадне в унизително положение и няма да притежава дори елементарни условия на живот. Решението е окончателно.