Ръководството на „Албена” АД информира своите клиенти за предприетите незабавни мерки по безопасност и въвеждане на ваканционното селище в нормален ритъм на действие след проливните дъждове и преливане коритото на река Батовска.

Отводнени и основно са почистени засегнатите обекти, хотели и ресторанти и прилежащите към тях складове, зали и съоръжения. Извършена е професионална дезинфекция от лицензирана фирма за ДДД, ( дезинфекция, дезинсекция и дератизация ) обработка, с която „Албена” АД има сключен договор.

Обработена е плажната ивица срещу вредители. Продължаваме с обработките срещу комари. Служителите от сектор „Озеленяване” почистват, измиват и дезинфекцират комплекса.

Предприети са мерки по източване на водни басейни на засегнатите хотели, почистване и профилактика на водни помпи. Ползването на басейните се извършва при дневно трикратно отчетени в норми показатели. Взети са 25 проби на водата от Регионалната здравна инспекция. Областната дирекция по безопасност на храните направи проверка в потърпевшите обекти. Негодната храна е бракувана.

Ваканционно селище "Албена" вече функционира нормално. Служителите в комплекса се грижат за удобствата на нашите гости.