Числата от 85-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 46,32,22,42,47,25.

II теглене: 11,21,17,33,49,43.

---------------------

6 от 42

I теглене: 18,40,4,1,30,22.

---------------------

5 от 35

I теглене: 8,24,12,20,6.

II теглене: 9,10,7,14,17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 3, 1.

Печеливши числа: 1, 1, 5.